Archiwum

Stulecie urodzin św. Jana Pawła II

W związku z przypadającą 18 maja rocznicą narodzin świętego papieża serdecznie zachęcamy do dziękczynnej modlitwy oraz pamięci o naszym wielkim rodaku.


Zapraszamy również do lektury Listu Prezydium Konferencji Episkopatu Polski na tę okazję.

 

Stulecie urodzin św. Jana Pawła II 

"Tu wszystko się zaczęło..."

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu poświęconego dzieciństwu świętego Papieża

Opublikowane: 16.05.2020 r.

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Biskupa Tarnowskiego w sprawie celebracji pogrzebów oraz odwiedzania chorych

Opublikowane: 15.05.2020 r.

Nabożeństwo fatimskie

"Różaniec, pokuta i umartwienie są naszym ratunkiem i ocaleniem..."

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy na pierwszym tegorocznym nabożeństwie fatimskim w środę 13 V o godzinie 18:00.

Opublikowane: 10.05.2020 r.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Biskupa Tarnowskiego na temat wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych na dzień 1 maja.

Opublikowane: 30.04.2020 r.

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego

Aktualne zarządzenie Biskupa Tarnowskiego w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadza zmiany w funkcjonowaniu parafii. Zachęcamy do zapoznania się z tymi decyzjami.

Opublikowane: 18.04.2020 r.

List Biskupa Tarnowskiego na Niedzielę Miłosierdzia

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie! Uderza nas myśl, jak bardzo sytuacja, w jakiej się obecnie znajdujemy z powodu pandemii, przypomina położenie uczniów Chrystusa po Jego męce i śmierci. Przebywali oni zgromadzeni w Wieczerniku, którego drzwi były zamknięte, żywiąc w swych sercach tak wiele obaw i niepokoju o przyszłość. Podobny ciężar uczuć przygniata nas od kilku tygodni….

Opublikowane: 18.04.2020 r.

Słowo Księdza Proboszcza na Wielki Tydzień

Drodzy i Kochani Parafianie!

      Przed nami Wielki Tydzień. Co roku prosiłem Was – przychodźcie licznie na celebracje tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potem byłem szczęśliwy, gdy Kościół podczas nabożeństw i adoracji aż do późnych godzin wieczornych z trudem mieścił wiernych… A w tym roku…drżącą ręką i ze ściśniętym sercem muszę  niestety prosić Was… zostańcie w swoich domach…zostańcie w domach, bo trwa epidemia, bo trzeba byście chronili  swoje życie i zdrowie unikając kontaktu z innymi ludźmi, bo trzeba się zachować w zgodzie z przepisami prawa państwowego oraz poleceniami naszego Biskupa, który w trosce i odpowiedzialności za swoich diecezjan wydał także odpowiednie dla czasu epidemii rozporządzenia. Zostańcie w domu, ale jednak bądźcie obecni duchowo w swoim Kościele poprzez modlitwę i korzystanie z transmisji w mediach a także na stronie naszej parafii na facebookuyoutube.  Zostańcie w domu, ale właśnie tam gdzie toczy się Wasze codzienne życie, w Waszych domach wpatrujcie się w Krzyż, w rozpostarte  ramiona ukrzyżowanego Chrystusa i pozwólcie  się zbawiać zawsze na nowo.  Kontemplujcie  Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i dajcie się przez nią oczyścić. Poprzez żal doskonały i pragnienie odprawienia spowiedzi wtedy, gdy będzie to możliwe, przyjmujcie dar Bożego Miłosierdzia, które  uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Poprzez Komunię św. przyjmowaną w duchowym pragnieniu jednoczcie się z Jezusem Chrystusem  i Jego łaską nieustannie odradzajcie się na nowo

    Życzę Wam, by Wasze domy i rodziny stały się prawdziwie miejscem spotkania z Bogiem. Korzystajcie z transmisji z naszego Kościoła, korzystajcie z licznych materiałów przygotowanych na ten czas po to, aby pomogły nam przeżyć z wiarą te Święte Dni. Znajdziecie te pomoce na stronie  Diecezji oraz na naszej stronie na facebooku (Modlitwy na Wielki Tydzień) W materiałach na rodzinne nabożeństwo pokutne na Wielką Środę  znajdziecie dużo wskazówek mówiących o tym, jak w tej sytuacji przeżyć duchowo pojednanie z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego oraz Komunii św. duchowej.

Drodzy Parafianie !

     Życzę Wam, aby pomimo trudnego czasu epidemii jaki przeżywamy, aby ten czas – po ludzku trudny – stał się jednak owocny dla naszego ducha. Niech Jezus Chrystus, Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, wyzwala nas od grzechu i napełnia nowym życiem, niech zachowa także nas, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i cały Świat od nieszczęść i chorób, niech oddali zagrożenie i lęk,  jaki niesie epidemia.

    Zapewniam w imieniu swoim oraz księdza wikariusza o modlitwie w Waszych intencjach  i ufam głęboko, że – choć oddaleni fizycznie – to duchowo tworzyć będziemy w tych dniach jedną rodzinę Bożą, wspólnotę Kościoła ożywianą łaską Chrystusa, naszego Odkupiciela.

Szczęść Wam Boże !

Ks. Jacek

Opublikowane: 15.04.2020 r.

Triduum paschalne w naszej parafii

W związku z dekretem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, tegoroczne celebracje Wielkiego Tygodnia obchodzone będą z ograniczoną ilością wiernych.

Zachęcamy do łączności modlitewnej i uczestnictwa w transmisjach na naszym kanale Youtube:

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek – 18:00

Droga krzyżowa w Wielki Piątek – 15:00

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek – 18:00

Liturgia Wigilii Paschalnej w Noc Zmartwychwstania – 20:00

Msze Święte Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny – 8.00; 9.00; 10.00 (z transmisją); 12.00 i 17.00

 

Zalecenia Księdza Biskupa na Triduum

  1. Liturgia Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego odbywa się bez udziału wiernych! (max.do 5 osób)
  2. Zachęcamy do transmisji radiowych i telewizyjnych a także za pośrednictwem Internetu (możliwość transmisji z naszego kościoła).
  3. Nie przygotowuje się tzw. Ciemnicy, Grobu Pańskiego oraz nie wystawia się Krzyża do publicznej adoracji.
  4. Zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawmy w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.
  5. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego.
  6. Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Błogosławieństwa pokarmów niech dokona w domu przed śniadaniem wielkanocnym głowa rodziny, zgodnie z rytuałem rodzinnym ze strony diecezji tarnowskiej.
  7. O godz. 20.00 Wigilię Paschalną rozpoczniemy biciem dzwonów. Obrzędy będą sprawowane w prezbiterium kościoła. W liturgii słowa będą odczytane wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie będzie błogosławieństwa źródła chrzcielnego, ani wody święconej, a tylko odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.
  8. Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej będą biły dzwony i odprawimy specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Będzie to znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.
Opublikowane: 8.04.2020 r.

Triduum paschalne w domu

Zachęcamy do korzystania z materiałów diecezjalnych przygotowanych jako pomoc do dobrego przeżycia czasu Wielkiego Tygodnia.

Opublikowane: 8.04.2020 r.

Parafia w czasie epidemii

Drodzy Parafianie!

W oparciu o dekret biskupa zawieszamy Msze święte poza kościołem parafialnym oraz wszelkie nabożeństwa. Do udziału w Mszy świętej, w liczbie maksymalnie 5 osób zapraszamy najpierw osoby związane z intencją mszalną. Spowiedź możliwa jest po indywidualnym, telefonicznym uzgodnieniu.

Prosimy o zrozumienie dla tych wytycznych oraz zachęcamy do troski o własne bezpieczeństwo.

Z modlitewną pamięcią

Duszpasterze

Opublikowane: 7.04.2020 r.