Czas Miłosierdzia

Teraz jest Czas Miłosierdzia i warto z niego skorzystać.
Potem przyjdzie czas sprawiedliwości.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

JAN PAWEŁ II, Kraków – Łagiewniki, 17.08.2002 r.

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym,
Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla Bolesnej Męki i Zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

“O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (Dz. 848).