Czas Miłosierdzia

Teraz jest Czas Miłosierdzia i warto z niego skorzystać.
Potem przyjdzie czas sprawiedliwości.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU

JAN PAWEŁ II, Kraków – Łagiewniki, 17.08.2002 r.

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze Przedwieczny, dla Bolesnej Męki
i Zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

“O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (Dz. 848).