Triduum Paschalne 2023

WIELKI CZWARTEK

Od Wielkiego Czwartku Kościół rozpoczyna uroczyste obchody Triduum Paschalnego, w czasie którego wspominamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Rankiem we wszystkich kościołach katedralnych biskup diecezjalny wraz z kapłanami odprawia Mszę św. Krzyżma. Poświęca się wówczas krzyżmo oraz oleje chorych i katechumenów. Przez cały rok służą one przy udzielaniu sakramentów chrztu, święceń kapłańskich, namaszczenia chorych, oraz konsekracji kościołów i ołtarzy.
Wieczorem w Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę.
Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste.
Tajemnica tego dnia wiąże się z ustanowieniem Eucharystii i kapłaństwa, gdy Chrystus nakazał apostołom: “To czyńcie na Moją pamiątkę”.
Wielki Czwartek ciąga nas także w przepastną ciszę Ciemnicy.

Nabożeństwa:

Kościół Parafialny:

•    Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00.
•     Przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy.
•     Indywidualna adoracja do godz. 22:00.

Hańczowa:

•    Nabożeństwo o godz. 16:30.
•    Adoracja do godz. 21:00.

 

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

Wielki Piątek to dzień Krzyża. Po południu odprawiana jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej.

Upamiętnia ona wydarzenia z życia Jezusa, od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”.

Po liturgii Krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele.

Odbywa się procesja do Grobu Pańskiego. Przy dźwięku kołatek Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do Bożego Grobu. Rozpoczynamy wtedy czas Wielkiej Ciszy. Wiernych obowiązuje post ścisły.

 Nabożeństwa:

Kościół Parafialny:

  • Nabożeństwo wielkopiątkowe o godz. 18:00.
  • Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu.
  • Adoracja do 22:00.

Hańczowa:

  • Nabożeństwo o godz. 16:30.
  • Adoracja do godz. 21:00.

Kościół Zdrojowy:

  • Ostatnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 15:00

 

WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą, która wytrwała była Maryja, dlatego każda sobota jest w Kościele dniem maryjnym.  Po śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie Jezusa do otchłani.

Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus z uczniami, jajek – symbolu nowego życia.

Wigilia Paschalna:

Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał – wielką woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa.

Na Paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając słowa: “Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”.

Umieszcza się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni zapalają od niego swoje świece.

Obrzęd światła kończy uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: “Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną, by oznajmić, że Chrystus zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Nabożeństwa:

Kościół Parafialny:

  • Tę najbardziej rozbudowaną liturgię w roku kościelnym, rozpoczniemy o godz. 19:00.
  • Procesja rezurekcyjna wokół kościoła.

Hańczowa:

  • Nabożeństwo Wigilii Paschalnej o godz. 16:30.
  • Procesja rezurekcyjna w kaplicy w Hańczowej w niedzielę o 6:00

Tradycyjne poświęcenie pokarmów w Kościele Parafialnym od 10:00 do 12:00 w odstępach co pól godziny. W kościele w Hańczowej o 10:00. W kościele Zdrojowym o 10:30.