Wielki Post 2023

PLAN REKOLEKCJI PARAFIALNYCH

– „Wiara na zakręcie”  (ks. Paweł Ryś), Wysowa – Zdrój, 19 -22 marca 2023

Niedziela, 19 marca
7:30 – rozpoczęcie rekolekcji – Msza św. z kazaniem dla wszystkich w k. Parafialnym.

8:45 – rozpoczęcie rekolekcji – Msza św. z kazaniem dla wszystkich w k. w Hańczowej.
10:00 – rozpoczęcie rekolekcji – Msza św. z kazaniem dla wszystkich w k. Parafialnym.
11:15 – rozpoczęcie rekolekcji – Msza św. z kazaniem dla wszystkich w k. Zdrojowym.
15:00 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym i Msza Święta w k. Parafialnym.

Poniedziałek, 20 marca
8:00 – rekolekcje szkolne – Szkoła Podstawowa w Wysowej – Zdrój,  klasy od 4 do 8.

9:15 – rekolekcje szkolne – Szkoła Podstawowa w Hańczowej.
10:15 – rekolekcje szkolne – ZSCKR w Hańczowej.
12:00 – rekolekcje szkolne – Szkoła Podstawowa w Wysowej -Zdrój, klasy od 0 do 3.
16:00 – Msza św. z rekolekcyjnym kazaniem dla wszystkich w kaplicy Hańczowej.

17:30 – Msza św. z rekolekcyjnym kazaniem dla wszystkich w kościele Parafialnym.
19:00 – Msza św. z rekolekcyjnym kazaniem dla wszystkich w kościele Zdrojowym.

Wtorek, 21 marca
8:00 – rekolekcje szkolne – Szkoła Podstawowa w Wysowej – Zdrój,  klasy od 4 do 8.

9:15 – rekolekcje szkolne – Szkoła Podstawowa w Hańczowej.
10:15 – rekolekcje szkolne – ZSCKR w Hańczowej.
12:00 – rekolekcje szkolne – Szkoła Podstawowa w Wysowej – Zdrój, klasy od 0 do 3.
16:00 – Msza św. z rekolekcyjnym kazaniem dla wszystkich w kaplicy Hańczowej.

17:30 – Msza św. z rekolekcyjnym kazaniem dla wszystkich w kościele Parafialnym.
19:00 – Msza św. z rekolekcyjnym kazaniem dla wszystkich w kościele Zdrojowym.

Środa, 22 marca
8:00 – Msza Święta rekolekcyjna – Szkoła Podstawowa w Wysowej – Zdrój, klasy 4 – 8.
9:15 – nauka rekolekcyjna i Msza św. – Szkoła Podstawowa w Hańczowej.
10:00 – Msza św. i nauka rekolekcyjna – ZSCKR w Hańczowej.
12:00 – Msza św. rekolekcyjna – Szkoła Podstawowa w Wysowej – Zdrój, klasy 0 – 3.
15:00 – przygotowanie do rekolekcyjnej spowiedzi świętej w kaplicy Hańczowej.
15:15 – 16:00
– spowiedź święta w kaplicy Hańczowej.

16:45 – 18:00 – spowiedź święta w kościele Parafialnym.
18:00 – Msza św. z kazaniem na zakończenie rekolekcji w kościele Parafialnym.