Kościół Parafialny

Kościół NMP Wniebowziętej

Kościół parafialny Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej znajduje się na szlaku architektury drewnianej Beskidu Niskiego. Był budowany w latach 1936–1938 według projektu Zdzisława Mączeńskiego. Jest jednonawowy, drewniany, konstrukcji zrębowo-słupowej, oszalowany, pokryty obecnie blachą miedzianą. Nawiązuje swym stylem do budownictwa sakralnego Beskidu Niskiego.

Wewnątrz kościoła znajduje się ołtarz główny z przełomu XVIII i XIX wieku, przedstawiający Maryję Wniebowziętą. W nawie znajduje się olejny obraz, pochodzący prawdopodobnie z nieistniejącego już kościółka na Hucie Wysowskiej. Jego awers przedstawia Przemienienie Pańskie, apostołów oraz Mojżesza i Eliasza.

Na ścianach nawy widnieją charakterystyczne obrazy Drogi Krzyżowej. Prawie wszystkie stacje zostały wykonane przez Mieczysława Wyrobka, który zginął w 1940 r.

Wewnątrz kościoła znajdują się także zabytkowe rzeźby, pochodzące z XVIII i XIX wieku. Warto wymienić spośród nich drewnianą Pietę, postać  św. Piotra oraz św. papieża Grzegorza Wielkiego.

Odpust parafialny obchodzony jest 15 sierpnia.