Kościół Zdrojowy

Kaplica Przemienienia Pańskiego

Kaplica dedykowana jest głównie kuracjuszom i turystom przebywającym w Wysowej – Zdroju. Kamień węgielny, pobłogosławiony przez Jana Pawła II w Tarnowie w 1987 roku, został wmurowany 22 maja 1991 roku.

Prezbiterium wieńczy trzymetrowa drewniana rzeźba Chrystusa. W bocznej nawie znajduje się ołtarz św. Huberta, ważne miejsce dla miejscowych środowisk łowieckich. Obok kościoła znajduje się krzyż upamiętniający pobyt Jana Pawła II w Hańczowej oraz pomnik tego świętego Papieża.