Duszpasterze

Kapłani posługujący w parafii

Proboszcz

ks. Jacek Daniel

Wikariusz

ks. Rafał Igielski