Duszpasterze

Kapłani posługujący w parafii

Proboszcz

ks. Mariusz Bawołek

Wikariusz

ks. Rafał Igielski